Ba công khai

 

Thực hiện theo công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17 tháng 8 năm 2020 về việc công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường cao đẳng Bắc Kạn thực hiện công khai các nội dung sau:

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
CHUYÊN MỤC TIN TỨC
BÀI VIẾT MỚI