ĐẢNG ỦY

Đảng bộ trường Cao đẳng Bắc Kạn có Đảng viên mới là sinh viên

Ngày 22 tháng 02 năm 2024, tại tầng 2 nhà Thư viện Nhà trường, Chi bộ 3, Đảng bộ trường Cao đẳng Bắc Kạn tổ...

Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết của đảng bộ Trường Cao đẳng Bắc Kạn nửa đầu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Bắc Kạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 8 chỉ tiêu nhiệm vụ. Đến nay sau...

Hội nghị cán bộ viên chức Người lao động năm 2023

Sáng 16/1, Trường Cao đẳng Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023. Dự hội nghị có đồng...

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên

Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,...

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về công tác cán bộ

Sáng 30/9, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Đại hội các Chi bộ Đảng trường Cao đẳng Bắc Kạn

Từ ngày 09/9 – 15/9/2022 đã diễn ra Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Bắc Kạn. Các đồng chí...

Tặng quà cho học sinh K19 mới nhập học có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 19/8, đại diện Chi bộ 2 và Chi bộ 3 trường Cao đẳng Bắc Kạn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng...

Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Căn cứ quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường Cao đẳng Bắc Kạn; Nghị quyết...

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn

ABSTRACT The article mentions  the current status of teaching ‘Revolution Lines of Vietnam Communist Party’ to students at Bac Kan College. It is the fact...

Lễ kết nạp Đảng viên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần...