Bệnh xá thú y

Mô hình Bệnh xá thú y khám và điều trị 113 ca bệnh

Trong 9 tháng đầu năm, Bệnh xá thú y thuộc Khoa Nông lâm – Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã tiến hành khám và điều...

Khai thác hiệu quả các mô hình phục vụ HSSV thực hành thực tế

Trong quá trình học tập các chuyên ngành tại Khoa Nông lâm, HSSV phải thường xuyên tham gia các giờ học thực hành. Việc đầu...

Bệnh xá thú y phục vụ trên 200 lượt học sinh thực hành

Phát huy hiệu quả mô hình bệnh xá thú y, năm 2022, hơn 200 lượt học sinh chuyên ngành Chăn nuôi Thú y thuộc Khoa...

Đào tạo ngành Chăn nuôi thú y theo hướng bền vững

Để đào tạo nguồn nhân lực chăn nuôi thú y tiệm cận gần nhất với thực tiễn của sản xuất, theo xu thế phát triển...

Lớp Chăn nuôi thú y K19 tham dự hội nghị khách hàng

Sáng 31/7, tại nhà hàng Sơn Nữ, Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Hạnh Marphavet tổ chức Hội nghị khách hàng nhằm giao lưu,...

BỆNH PARVO Ở CHÓ VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Bệnh Parvo ở chó là bệnh do Parvovirus gây ra, hay bệnh viêm ruột truyền nhiễm do virus. Đây là căn bệnh “cực kỳ nguy...

BỆNH XÁ THÚ Y ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ẤP TRỨNG GIA CẦM CÔNG NGHỆ CAO

Bệnh xá thú y thuộc Khoa Nông lâm – Trường Cao đẳng Bắc Kạn là mô hình phục vụ công tác đào tạo gắn liền...