Các phòng chức năng

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công việc như: công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ và quản lý đội ngũ viên chức, người lao động; chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác tổng hợp, quản trị và xây dựng cơ bản; công tác quản lý tài sản; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hành chính, văn phòng; tổ chức quản lý công tác tài chính, kế toán; gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc và chức năng, nhiệm vụ được giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC THUỘC PHÒNG

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thanh Hoàng

Phó Trưởng phòng/Giảng viên

 0986170123

hoangnt.cdbk@backan.gov.vn

2

Ngô Quang Cường

Kế toán trưởng

 

cuongnq.cdbk@backan.gov.vn

3

Nông Thị Biển

Kế toán

 

biennt.cdbk@backan.gov.vn

4

Đặng Thu Hiền

Nhân viên

 

hiendt.cdbk@backan.gov.vn

5

Chu Thế Tuấn

Giảng viên

 

tuanct.cdbk@backan.gov.vn

6

Hà Thị Huyền

Nhân viên

 

huyenht.cdbk@backan.gov.vn

7

Nông Văn Thành

Giáo viên THPT hạng III

 

thanhnv.cdbk@backan.gov.vn

8

Trần Thị Thu Hường

Nhân viên

 

huongttt.cdbk@backan.gov.vn

9

Hoàng Thị Hiển

Giáo viên Tiểu học hạng II

 

hienht.cdbk@backan.gov.vn

10

Nguyễn Thị Nhẫn

Nhân viên

 

nhannt.cdbk@backan.gov.vn

11

Đào Thị Hồng Nhung

Kế toán

 

nhungdth.cdbk@backan.gov.vn

12

Lường Thị Hoạt

Nhân viên

 

hoatlt.cdbk@backan.gov.vn

13

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Kế toán viên

 

hantn.cdbk@backan.gov.vn

14

Hoàng Thị Hiên

Nhân viên

 

hthien.cdbk@backan.gov.vn

15

Lý Thu Hà

Nhân viên

 

halt.cdbk@backan.gov.vn

16

Ma Đình Tâm

Nhân viên

 

tammd.cdbk@backan.gov.vn

17

Hoàng Văn Thuấn

Nhân viên

 

thuanhv.cdbk@backan.gov.vn

18

Nguyễn Mạnh Huy

Nhân viên

 

huynm.cdbk@backan.gov.vn

19

Ma Văn Doãn

Nhân viên

 

 

20

Triệu Văn Tuyến

Nhân viên

 

 

21

Đổng Văn Hoài

Nhân viên

 

 

22

Đỗ Thị Huyền

Nhân viên

 

 

23

Lương Văn Liên

Nhân viên

 

 

24

Hoàng Mạnh Cương

Nhân viên

 

 

25

Hà Thị Kiến

Nhân viên

 

 

26

Triệu Phương Thảo

Nhân viên

 

 

27

Thang Thị La

 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện tổ chức, quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc trong các lĩnh vực: Đào tạo (bao gồm các ngành, nghề, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT được cấp có thẩm quyền cấp phép); công tác liên kết đào tạo; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; công tác tuyển sinh đào tạo, tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; hợp tác doanh nghiệp; tổ chức huấn luyện an toàn lao động; công tác giáo viên chủ nhiệm; bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên trên cơ sở nhiệm vụ của Trường; dự báo quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, nghề đào tạo của Trường trên cơ sở nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội của Tỉnh, của xã hội và sự tiến bộ của khoa học công nghệ, phù hợp với mục tiêu, sứ mệnh Nhà trường.

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Điện thoại

Email

1

Phí Hồng Hải

Phó Trưởng phòng/Giảng viên

 0912.821.321

haiph.cdbk@backan.gov.vn

2

Bùi Thanh Bình

Phó Trưởng phòng/Giảng viên

 0983.068.307

binhbt.cdbk@backan.gov.vn

3

Lê Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng/Giảng viên chính

 0973.074.856

tuyetlt.cdbk@backan.gov.vn

4

Hà Thị Hường

Giáo viên

 

huonght.cdbk@backan.gov.vn

5

Triệu Thị Chung

Giáo viên

 

chungtt.cdbk@backan.gov.vn

6

Đặng Thị Ánh

Giáo viên THPT hạng III

 

anhdt.cdbk@backan.gov.vn

7

La Thị Huyền

Giáo viên

 

huyenlt.cdbk@backan.gov.vn

8

Hứa Văn Tùng

Giảng viên

 

tunghv.cdbk@backan.gov.vn

9

Bùi Thị Thu Hồng

Giảng viên

 

hongbtt.cdbk@backan.gov.vn

10

Lục Khánh Toại

Giảng viên

 

toailk.cdbk@backan.gov.vn

11

Hoàng Thị Thuý Diệu

Giảng viên

 

dieuhtt.cdbk@backan.gov.vn

12

Ma Thị Vân

Giảng viên

 

vanmt.cdbk@backan.gov.vn

13

Nguyễn Tiến Hồng

Nhân viên

 

hongnt.cdbk@backan.gov.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên (các hệ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT) theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp và quản lý văn bằng, chứng chỉ; quản lý hồ sơ người học; giải quyết các chế độ chính sách cho HSSV; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; quản lý nội trú, ngoại trú; tổ chức trực ký túc xá; công tác thư viện trường học và công tác y tế.

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Điện thoại

Email

1

Ngô Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng phụ trách/Giảng viên

 

ngocntb.cdbk@backan.gov.vn

2

Hà Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng/Giảng viên

 0914.765.875

hunghq.cdbk@backan.gov.vn

3

Hà Thị Bích Ngọc

Giảng viên

 

ngochtb.cdbk@backan.gov.vn

4

Trần Hoàng

Giáo viên

 

hoangt.cdbk@backan.gov.vn

5

Ma Ngọc Thắng

Giáo viên

 

thangmn.cdbk@backan.gov.vn

6

Nông Thị Ngọc Lan

Nhân viên

 

lanntn.cdbk@backan.gov.vn

7

Phùng Thị Liên

Thư viện viên hạng III

 

lienpt.cdbk@backan.gov.vn

8

Lưu Quỳnh Dương

Giáo viên

 

duonglq.cdbk@backan.gov.vn

9

Trần Thị Lan

Giảng viên

 

lantt.cdbk@backan.gov.vn

 

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra; công tác pháp chế; công tác khảo thí; thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Điện thoại

Email

1

Ngô Đăng Thanh

Trưởng phòng/Giảng viên

 0985.961.078

thanhnd.cdbk@backan.gov.vn

2

Vi Thị Thu

Phó Trưởng phòng/Giảng viên chính

 0978.009.998

thuvt.cdbk@backan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Biện

Giảng viên

 

biennv.cdbk@backan.gov.vn

4

Lê Thị Hiền

Giảng viên

 

hienlt.cdbk@backan.gov.vn

5

Trần Thị Thùy Trang

Giảng viên

 

trangttt.cdbk@backan.gov.vn

6

Ô Kim Duy

Giảng viên

 

duyok.cdbk@backan.gov.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
CHUYÊN MỤC TIN TỨC
BÀI VIẾT MỚI