Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN