Lớp CBMĂ 02 - K12; Nghề Chế biến món ăn (Ba Bể) - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN