Lớp CGKL - K12; Nghề cắt gọt kim loại - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN