Lớp CNÔTÔ - K12; Nghề Công nghệ ôtô - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN