Lớp Thú y 02- K12;Nghề Thú Y - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN