Uncategorized

BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2016 – 2017

Đã đăng trên

1  Click Bảng tổng hợp kết quả năm học 2016 -2017

                     Bảng tổng hợp kết quả năm học 2016 – 2017 (1)

                     

Ghi chú: mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng đào tạo trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn ĐT: 02093.878.392