Uncategorized

BẢNG TỔNG HỢP KẾT HỌC TẬP TOÀN KHOÁ HỌC

Đã đăng trên

>>Click tệp đính kèm để xem thông tin chi tiết tại đây:

Lớp Chế biến món ăn  CBMA K13

Lớp cắt gọt kim loại CGKL – 01 (CĐ) 

Lớp cắt gọt kim loại  CGKL – 13 (TC) 

Lớp Công nghệ Ô tô CNO TO -K1 (CĐ) 

Lớp Công nghệ Ô tô CNÔTÔ – K13 (TC)  

Lớp Điện Công nghiệp DIEN – K1 (CĐ)  

Lớp Điện Công nghiệp DIEN CN – K13 (TC) 

Lớp Khuyến nông lâm  01 + 02 – K11 (CĐ) KNL 01 chợ đồn – K11 

Lớp TC – KNL/K13; nghề Khuyến nông lâm (Na Rì) KNL 02 NR – K13

Lớp Khuyến nông lâm  03 – K11 (BaBể) KNL 03 Ba Bể – K11

Lớp KNL01 – K13; nghề Khuyến nông lâm  (Chợ Đồn) KNL01 Chợ Đồn – K13

Lớp CĐ – Th.Y 01/ K1; nghề: Thú y Thú y – 01 (CĐ)

Lớp TC – Th. Y 01A K13; nghề: Thú y  Thú Y – K13 (TC)

Lớp Thú y 01 – K13, nghề: Thú y – Chăn nuôi (Chợ Mới) Thu y – K13 chơ mới

Ghi chú: mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng đào tạo trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn ĐT: 02093.878.392