Khoa Cơ điệnTin tứcUncategorized

Bộ môn điện hưởng ứng Kế hoạch sô 53/KH-CĐBK, ngày 23/4/2021 về việc thực hiện quy hoạch, giao trồng, chăm sóc cây và vệ sinh môi trường tại cơ sở 2

Đã đăng trên

“Mùa xuân là tết trông cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Hồ Chí Minh

Ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây” với mong muốn đất nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt nam.

Hưởng ứng cuộc phát động “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021 – 2025. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 53/KH – CĐBK, ngày 23/4/2021 về việc thực hiện quy hoạch, giao trồng và chăm sóc cây và vệ sinh môi trường tại cơ sở 2.

Hình 1: Sơ đồ phân khu Chăm sóc, trồng cây của Bộ môn điện

Sau khi nhận sơ đồ giao trồng và chăm sóc cây và vệ sinh môi trường tại CS2, Bộ môn điện phân công giáo viên phụ trách từng khu vực theo sơ đồ hình 1. Đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, mỗi giáo viên Bộ môn Điện đã đăng ký 3 việc làm theo Bác trong đó có 1 việc làm cụ thể với tên “Trồng và chăm sóc cây xanh” trên khu vực đã đăng ký.

Hình 2: Thầy  Vũ Tố Uyên – Phó trưởng khoa Cơ điện thực hiện khu vực được phân công sau mỗi ngày lên lớp

Thầy Vũ Tố Uyên cho biết chương trình trồng 1 tỉ cây xanh có ý nghĩa rất lớn. Đây là hành động thiết thực với mục tiêu để bảo vệ tài nguyên, môi trường, tạo cảnh quan môi trường học đường xanh, xạch đẹp, có bóng mát cho học sinh sinh viên sau mỗi giờ học căng thẳng, hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Hình 3: Thầy và trò Bộ môn điện làm cỏ và vệ sinh môi trường tại khu vực được phân công sau giờ tan học
Hình 4: Thầy Nguyễn Đỗ Ngọc trưởng Bộ môn điện làm cỏ và vệ sinh môi trường tại khu vực phân công sau giờ lên lớp

Nhận thức được giá trị thiết thực và ý nghĩa cao đẹp từ vấn đề trồng cây bảo vệ môi trường tự nhiên mà Bác Hồ phát động, toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục duy trì và phát động phong trào trồng cây, gây rừng rộng rãi từ thành thị đến nông thôn. Trong đó, giảng viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Bắc Kạn đã tích cực tham gia trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 như hiện nay. Làm tốt điều này chính là một trong những hành động thiết thực trong đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Đỗ Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *