PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đã đăng trên

Xem tại tệp đính kèm: Chi_thi_05_CTTW_ve_hoc_tap_Ho_CHi_Minh_ngay_15_5_2016_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *