Thông báo

Công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non, đợt 1- năm 2023

Đã đăng trên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CĐBK ngày 09/01/2023 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Bắc Kạn;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng của trường Cao đẳng Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐBK ngày 27/4/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 2406/BGĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/5/2023 về việc thông báo chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên năm 2023;

Căn cứ Đề án Tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 của trường Cao đẳng Bắc Kạn (Đề án số 02/ĐA- CĐBK ngày 24/5/2023 của trường Cao đẳng Bắc Kạn);

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-CĐBK ngày 22/8/2023 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn Về việc công nhận điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy tại trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy, đợt 1- năm 2023 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với khoa Sư phạm và các phòng chức năng thực hiện công tác nhập học theo quy định.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, trưởng khoa Sư phạm, trưởng các phòng chức năng và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem danh sách trúng tuyển tại đây DS trúng tuyển GDMN đợt 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *