Thông báo

Công nhận trúng tuyển nhập học muộn đợt 2 trình độ Trung cấp hệ chính quy năm 2023

Đã đăng trên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Lao động – TB&XH quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CĐBK  ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 213/QĐ – CĐBK ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2022;

Căn cứ vào biên bản họp xét tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Tuyển sinh;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

             

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học muộn trình độ Trung cấp hệ chính quy năm 2023 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các phòng khoa, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo, tổ chức triển khai và thực hiện thủ tục nhập học theo Quy chế tuyển sinh.

– Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Điều 3. Trưởng (phụ trách) các phòng, khoa; kế  toán trưởng, Giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập), đơn vị liên quan và học sinh có tên tại Điều 1 thi hành quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây quyết định nhập học muộn đợt 2  DS nhập học muộn đợt 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *