Đề án

Đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021

Đã đăng trên

Trường cao đẳng Bắc Kạn có sứ mệnh tạo dựng sự thành công và thịnh vượng cho thế hệ trẻ và cộng đồng các dân tộc Bắc Kạn thông qua: các chương trình giáo dục nghề nghiệp đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực có tính thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ươm mầm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; cung cấp các giải pháp, mô hình phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng theo định hướng “xanh” và thích ứng biến đổi khí hậu

Đề án tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *