Thông báo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Lớp Trung cấp Công nghệ ô tô 01/K21 (TC-CNOTÔ /K21)

Đã đăng trên

  1. Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô; Mã nghề: 5510216
  2. Trình độ đào tạo: Trung cấp
  3. Đối tượng tuyển sinh: Người tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương.
  4. Mục tiêu đào tạo

        4.1. Mục tiêu chung:

Sau khi kết thúc khóa học người học có khả năng:

Có kiến thức chuyên môn nghề, thực hiện được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ vào bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; có đạo đức, sức khỏe, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

        4.2. Mục tiêu cụ thể:       

          2.2.1. Kiến thức

– Vận dụng các kiến thức môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở vào các mô đun chuyên môn nghề Công nghệ ô tô.

– Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các cơ cấu và hệ thống cơ bản trên xe ô tô.

– Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và nêu ra phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa trên xe ô tô.

– Trình bày được quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh trên xe ô tô.

– Trình bày kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, an ninh quốc phòng và công nghệ thông tin, tiếng anh cơ bản.

2.2.2. Kỹ năng

– Lựa chọn và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị sửa chữa, kiểm tra trong nghề công nghệ ô tô.

– Thực hiện được công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa các cơ cấu và hệ thống cơ bản trên xe ô tô đúng quy trình kỹ thuật.

– Lái được xe ô tô trong Gara đảm bảo an toàn.

– Chấp hành an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.

– Có năng lực tiếng Anh bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Chấp hành tốt các nội quy, quy định tại nơi làm việc, có năng lực tự chủ, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ khi được giao.

– Có trách nhiệm với công việc, ý thức kỷ luật lao động, đảm an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp.

– Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm để chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

– Có tinh thần học hỏi, rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo để nâng cao kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu công việc.

– Đánh giá được các kết quả công việc của mình và của các thành viên trong nhóm.

– Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng trong quá trình làm việc.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Thợ sửa chữa tại các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô.

– Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe ô tô.

– Làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc làm việc ở ngoài nước theo nghề được đào tạo.

– Tự tạo được việc làm theo nghề được đào tạo.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1650 giờ/62 tín chỉ.

– Số lượng môn học, mô đun: 32

– Khối lượng học tập các môn học chung: 255 giờ/11 tín chỉ.

– Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 1170 giờ/42 tín chỉ.

– Khối lượng lý thuyết: 371 giờ; Thực hành, thực tập: 1001 giờ; Kiểm tra: 53 giờ.

– Khối lượng các môn học, mô đun tự chọn: 225 giờ/ 9 tín chỉ.

Xem chi tiết tại đây: KH đào tạo TC CNOTÔ01_K21_2024-2026 (1,5 năm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *