VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch đào tạo Lớp Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K20 năm học 2023 – 2025

Đã đăng trên

  1. Tên ngành, nghề: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  2. Trình độ đào tạo: Trung cấp
  3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở
  4. Mục tiêu đào tạo

4.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc khóa học, người học có khả năng:

Thực hiện được quy trình trồng, chăm sóc, dự tính – dự báo và phòng trừ được một số loại dịch hại phổ biến trên các cây trồng chính. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực chuyên ngành. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, theo yêu cầu thực tiễn sản xuất.

4.2. Mục tiêu cụ thể

4.2.1. Kiến thức

– Mô tả được:

+ Quá trình sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật và mối quan hệ của quá trình đó với sự phát sinh, phát triển của dịch hại.

+ Quy trình trồng, chăm sóc và quản lý dịch hại trên cây trồng chính tại địa phương.

+ Các bước điều tra phát hiện nguyên nhân và dự tính dự báo dịch hại.

+ Các nhóm thuốc bảo vệ thực vật thường dùng trong nông lâm nghiệp.

– Trình bày được một số nội dung cơ bản của các loại văn bản quy định nhà nước liên quan đến trồng trọt, bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.

– Có kiến thức cơ bản về tin học cơ bản, ngoại ngữ tiếng Anh (trình độ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ  Việt Nam).

4.2.2. Kỹ năng:

– Xác định được mối quan hệ giữa các hoạt động, chức năng sinh lý trong các điều kiện môi trường và sự sinh trưởng phát triển của thực vật.

– Thực hiện được quy trình trồng, chăm sóc và quản lý dịch hại các cây trồng chính tại địa phương.

– Thực hiện được việc điều tra phát hiện nguyên nhân và dự tính dự báo dịch hại.

– Lựa chọn được nhóm thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với đối tượng dịch hại.

– Ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc (soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, trao đổi thư tín, tìm kiếm tài liệu…)

4.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Giao tiếp, ứng xử phù hợp trong lĩnh vực thị trường và trong nông hộ.

– Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật và an toàn lao động.

– Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

– Làm việc độc lập hoặc theo nhóm có sự trợ giúp hướng dẫn.

4.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 – Được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Kỹ thuật viên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

– Kinh doanh và hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

– Có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học về lĩnh vực trồng trọt, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật.

  1. Khoá học: 2023– 2025.
  2. Thời gian khoá học:

– Số lượng môn học, mô đun: 23

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1.470 giờ 58 tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung: 255 giờ, 12 tín chỉ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.215 giờ, 46 tín chỉ

– Khối lượng lý thuyết: 401 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1018 giờ; Kiểm tra: 51 giờ

7. Thời gian học tập: Từ tháng 11/2023. Kế hoạch giảng dạy các môn học/mô đun theo từng học kỳ cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch đào tạo Lớp Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K20 nam hoc 2023.2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *