Thông báo

Quyết định Công nhận trúng tuyển trình độ Trung cấp hệ chính quy, đợt 1 năm 2023

Đã đăng trên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Lao động – TB&XH quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CĐBK  ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ – CĐBK ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2022;

Căn cứ vào biên bản họp xét tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Tuyển sinh;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

             

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Trung cấp hệ chính quy đợt 1 năm 2023 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các phòng: Tổ chức- Hành chính, Công tác HSSV; các Khoa, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện nhập học theo Quy chế tuyển sinh.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng các phòng: Tổ chức- Hành chính, Công tác học sinh sinh viên; Trưởng các khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách trúng tuyển xem tại đây: QD-trung-tuyen-TC-dot1-2023  320 QĐ kèm DS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *