Phòng Công tác Học sinh sinh viênTin tức

Tăng mức hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND

Đã đăng trên

Ngày 08/12/2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, mức hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND là 720.000 đồng/tháng/người.

“Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ chế độ chính sách một lần khi tham gia chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp. Học sinh học xong trung cấp học liên thông lên trình độ cao đẳng thì tiếp tục được hỗ trợ chính sách trongthời gian học cao đẳng liên thông. Trường hợp học sinh, sinh viên được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất”.

 Ngoài ra các mức hộ trợ khác, nhà trường vẫn thực hiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho HSSV:

– HSSV người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật: 1.800.000 đ/tháng

– HSSV tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số: 1.440.000 đ/tháng

– HSSV người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số: 1.080.000 đ/tháng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *