KẾ HOẠCH

Kế hoạch tổ chức kỳ thi năng khiếu trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021

Đã đăng trên

Trường Cao đẳng Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ thi  môn năng khiếu trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tuyển chọn được những thí sinh có đủ tiêu chuẩn về năng khiếu vào học trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường theo quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh của trường.

– Tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI MÔN NĂNG KHIẾU

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian:

Đợt 1: 8h ngày 18 tháng 8 năm 2021

Đợt 2: Dự kiến tháng 10/2021 (sẽ có thông báo cụ thể).

Địa điểm: Giảng đường khu C- cơ sở 2 trường Cao đẳng Bắc Kạn.

2. Nội dung thi

Gồm 02 phần:

Hát/múa: Thí sinh hát  01 bài tự chọn (theo chủ đề: thiếu nhi; Thầy cô và mái trường; tình yêu, quê hương đất nước) hoặc múa 01 bài tự chọn (một tác phẩm, một đoạn- trích đoạn của một tác phẩm múa truyền thống, đương đại hay do thí sinh tự biên đạo).

Đọc diễn cảm: Thí sinh đọc diễn cảm nội dung một đoạn văn cho trước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

  – Phối hợp với các đơn vị liên quan thu nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự  thi năng khiếu, tổng hợp, rà soát hồ sơ tuyển sinh, thông báo công khai cho thí sinh về kỳ thi theo quy định.

 – Thực hiện các công việc chuẩn bị, hồ sơ, biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn phục vụ cho kỳ thi.

– Lưu kết quả kỳ thi tuyển sinh để làm cơ sở xét tuyển cho thí sinh.

– Cập nhật dữ liệu kỳ thi lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục  và Đào tạo theo quy định.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

Chuẩn bị phòng thi và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi

– Bố trí 04 phòng tại cơ sở 2, bao gồm: 02 phòng để tổ chức các nội dung thi (01 phòng thi Hát/múa, 01 phòng thi Kể chuyện/Đọc diễn cảm); 01 phòng chờ làm phòng chuẩn bị của thí sinh, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế; 01 phòng họp cho Ban chấm thi.

– Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kinh phí, văn phòng phẩm, thanh toán các chế độ trình Lãnh đạo Trường phê duyệt để tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.

– Bố trí kinh phí mua sắm vật chất cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ kỳ thi theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho kỳ thi theo quy định của Bộ Y tế.

– Phân công viên chức thực hiện công tác vệ sinh các phòng thi, khu vực thi, kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch bệnh trước mỗi buổi thi.

– Phân công viên chức phụ trách công tác y tế làm nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước mỗi buổi thi.

 – Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ trong việc đề xuất, trang bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết về phòng, chống dịch bệnh phục vụ kỳ thi như: Thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang (dự phòng và phát cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi) và trang bị các dụng cụ bảo hộ cần thiết cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra y tế.

4. Khoa Sư phạm: Phối hợp với Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh cử nhà giáo tham gia thành viên Ban đề thi, Ban chấm thi theo quy định.

5. Nhóm Truyền thông: Chủ trì tổ chức thông tin kỳ thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trên các kênh truyền thông: Website Trường, mạng xã hội đảm bảo kịp thời, thống nhất.

Công văn đính kèm: Ke-hoach-to-chuc-mon-nang-khieu-MN-2021

        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *