Thông báo

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 (Vòng 1)

Đã đăng trên

Ngày 31/10/2021 Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 1. Trên cơ sở tổng hợp kết quả thi tuyển vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021 thông báo nội dung sau:

  1. Kết quả thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021 (vòng 1).

(Có biểu tổng hợp kết quả thi kèm theo)

  1. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi tuyển:

– Thời gian: Từ  08h00 ngày 08/11/2021 đến hết 16h30 ngày 22/11/2021.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

– Phí phúc khảo thi tuyển: 150.000 đồng/bài (Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Danh sách kết quả thi vòng 1: 216 Danh-sach-thong-bao-ket-qua-thi-vong-1_signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *