Thông báo

Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức

Đã đăng trên

Căn cứ số biên chế viên chức được giao, số biên chế viên chức chưa sử dụng và nhu cầu sử dụng viên chức năm 2022, Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo tiếp nhận viên chức như sau:

NHU CẦU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí tiếp nhận

– Vị trí: Kế toán viên.

– Nhiệm vụ: Thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo khác. Tham mưu giúp chủ tài khoản quản lý thu, chi; thực hiện thủ tục thanh quyết toán các nguồn tài chính kịp thời theo quy định pháp luật. Thực hiện công tác đối chiếu công nợ, số dư tài khoản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán kế toán thường xuyên; tham gia trong việc mua sắm tài sản; thực hiện các hồ sơ thủ tục và quyết toán với Cục thuế. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo giao.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Đối tượng: Tiếp nhận công chức, viên chức (trong biên chế) hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện:

3.2.1. Tiêu chuẩn, điều kiên chung

– Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Có đủ sức khỏe để công tác.

– Có 03 năm liên tục (gần nhất) được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở vị trí kế toán, tài chính.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

– Còn đủ thời gian công tác từ 10 năm trở lên tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định (nam sinh năm 1970 trở lại đây; nữ sinh năm 1972 trở lại đây).

– Viên chức có nhu cầu thuyên chuyển chuyển công tác đến Trường phải có cam kết làm việc liên tục tại Trường ít nhất 03 năm.

3.2.2. Tiêu chuẩn, điều kiên cụ thể

a) Về ngạch/chức danh nghề nghiệp: Giữ ngạch Kế toán viên trở lên.

b) Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

– Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương

c) Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

– Nắm được các chế độ, quy định kế toán ngành, lĩnh vực; các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán áp dụng trong đơn vị, trong ngành.

– Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan.

– Nắm được những nguyên tắc cơ bản về quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ trong đơn vị. Có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ năng cần thiết như kỹ năng sử dụng máy tính, các công cụ hỗ trợ, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử; có khả năng tham gia triển khai theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

II. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

– Đơn xin thuyên chuyển công tác của viên chức.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền nơi viên chức đang công tác;

– Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi viên chức hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin chuyển công tác).

– Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác 03 năm gần nhất (tính đến thơi điểm chuyển công tác) đối với viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhận xét, đánh giá.

– Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm vào ngạch/bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền; phiếu đánh giá, phân loại viên chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; bằng cấp, chứng chỉ đào tạo về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian: Từ ngày 14/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/11/2022 (trong giờ hành chính, trường hợp gửi qua đường bưu chính thì tính theo dấu công văn đến của Trường Cao đẳng Bắc Kạn chậm nhất ngày 22/11/2022).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 428, đường Nguyễn Văn Tố, Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại liên hệ: 02096.288686

Trường Cao đẳng Bắc Kạn trân trọng thông báo./.

BÀI VIẾT KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *