Thông báo

Thông báo số lượng chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên năm 2024

Đã đăng trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt chỉ tiêu các ngành ngành đào tạo giáo viên năm 2024 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây: Thông báo số lượng chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *