Đoàn Thanh niên

Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và “tập thể sinh viên 5 tốt”

Đã đăng trên

Ngày 20/2/2023, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Bắc Kạn triển khai phong “Sinh viên 5 tốt” và “tập thể sinh viên 5 tốt” (Đạo đức tốt; Học tập tốt; Hội nhập tốt; Tình nguyện tốt; Thể lực tốt) dành cho sinh viên tham gia chương trình đào tạo Cao đẳng tại trường, năm học 2022-2023.

Xem chi tiết hướng dẫn phong trào “Sinh viên 5 tốt” và “tập thể sinh viên 5 tốt”: HD thực hiện sv 5 tốt cấp trường 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *