ĐẢNG ỦYTin tức

Trường Cao đẳng Bắc Kạn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đã đăng trên

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Nhà trường trong năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong đó có Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Bắc Kạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

khuon-vien
Khuôn viên Nhà trường được chỉnh trang. Ảnh: Lê Nhã

Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã phát động phong trào thi đua góp phần củng cố, niềm tin của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường đối với Đảng; thể hiện sự tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau khi sáp nhập trường, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên trong toàn trường nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từng đơn vị phòng, khoa đã được kiện toàn tổ chức, chủ động phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cá nhân, căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2020 lập kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; Viên chức, người lao động trong toàn trường đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

111
Giờ học thực hành của cô và trò Lớp Trung cấp Trồng trọt – Bảo vệ thực vật K16. Ảnh: Nông Thư
co-dien
Tập thể Giảng viên Khoa Cơ – Điện đã chủ động, sáng tạo sửa chữa khôi phục máy tiện CNC và đưa vào giảng dạy. Ảnh: Bùi Bàng Long

Đồng thời, các kế hoạch của từng đơn vị cũng đã đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, giám sát việc việc triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn trường, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại; chú trọng công tác xây dựng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Với sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong thời gian qua đã tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, Đảng bộ Trường Cao đẳng Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 -2025 (được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 năm 2020)./.

Bài viết: Lê Nhã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *