Khoa Tổng hợpTin tức

Trường Cao đẳng Bắc Kạn phối hợp định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 Trường PTDT nội trú Bắc Kạn

Đã đăng trên

Góp phần đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh trung học theo Quyết định 1085/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 1154/KH – SGDĐT ngày 28/5/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH- CĐBK ngày 18/10/2021 về việc phối hợp tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trường PTDT nội trú Bắc Kạn. Ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2021 Trường Cao đẳng Bắc Kạn tổ chức tư vấn định hướng  cho 04 lớp học sinh lớp 12 với tổng  số 137 học sinh .

Hình ảnh: Cô giáo Trần Thị Kim Loan – Phó Trưởng Khoa Tổng hợp
trao đổi về nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

Tại buổi định hướng nghề nghiệp học sinh lớp được nghe các thông tin về tình hình lao động, cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo của cả nước và tỉnh Bắc Kạn những năm gần đây; dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo; nhận định những hệ lụy do tỉ lệ cao nhân lực chưa qua đào tạo đối với chất lượng nguồn lực sau này của tỉnh.

Hình ảnh: Học sinh lớp 12A – Trường THPT DTNT tỉnh nghề định hướng nghề nghiệp

Ngoài ra học sinh nghe giới thiệu các ngành nghề, chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, chia sẻ về cơ hội việc làm khi tham gia học nghề trình độ Cao đẳng, Trung cấp; thông tin về chế độ chính sách đối với người học tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Đồng thời được tham quan các mô hình, ngành nghề đào tạo tại các khoa của nhà trường.

Hình ảnh: Học sinh được trải nghiệm mô hình thực tế của Khoa Điện

Qua 02 buổi ngoại khóa của Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh Trường Cao đẳng Bắc Kạn đến  giáo viên, học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh; thông tin đầy đủ về chế độ chính sách của người học, ngành nghề đào tạo của nhà trường, nâng cao số lượng- chất lượng tuyển sinh đầu vào.

Bài viết: Trịnh Hảo – Kim Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *