Tập san thông tin khoa học

Đào tạo nghề kết hợp với doanh nghiệp

Đã đăng trên

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Và bên cạnh việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, việc liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để công tác đào tạo nguồn nhân lực thực sự đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa cơ khí – Trường Cao đẳng Nghề DTNT Bắc Kạn cũng tập trung đẩy mạnh công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận. Tập trung đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao, thuộc các lĩnh vực công nghệ otô, kỹ thuật công nghệ cơ khí.

Trong những năm qua dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên còn non trẻ song với lỗ lực của tập thể giáo viên Khoa cơ khí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Học sinh, sinh viên của Khoa tốt nghiệp ra trường hầu hết đều được các doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc và có thu nhập ổn định.

Việc gắn công tác đào tạo nghề của nhà trường với nhu cầu của các doanh nghiệp tạo ra lợi ích kép. Một mặt, chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng cao do doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho các học sinh, sinh viên nhà trường có môi trường thực hành tốt nhất, đồng thời giám sát quá trình đào tạo và chất lượng của học sinh sinh viên sau khi ra trường. Mặt khác, thông qua việc phối hợp này, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề, đáp ứng được nhu cầu công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…”.

hsthực tập
Học sinh sinh viên nghề công nghệ otô thực tập tại xưởng trường
hsthựctập1
Học sinh sinh viên nghề công nghệ otô thực tập tại xưởng trường
hsthựctập3
Học sinh sinh viên nghề công nghệ otô thực tập tại xưởng trường
hsthựctập2
Học sinh sinh viên nghề công nghệ otô thực tập tại xưởng trường
hsthựctập691
Học sinh nghề cắt gọt kim loại thực tập tại công ty cổ phần Lilama – 691
hs làm tại cơ khí phượng hưng
Học sinh Triệu Sinh Dương lớp cắt gọt kim loại K11sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc tại Doanh nghiệp Cơ khí Phượng Hưng

Có thể thấy, việc chuyển hướng dạy nghề trong nhà trường gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cũng như chất lượng lao động. Phù hợp với nhu cầu thay đổi của thị trường lao động.

 Bùi Thanh Bình