THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch hưởng ứng ngày “Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”

Đã đăng trên

  • Kế Hoạch số 175 /KH-CĐBK ngày 06 tháng 9 năm 2023 về việc Tổ chứccáchoạt động hưởng ứng Ngày “Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2023: KH 175

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *