Thông tin hiển thị

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đã đăng trên

 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn
                                     

Adr: Tổ 9 – Phường Phùng Chí Kiên – Tp. Bắc Kạn – T. Bắc Kạn

 

Tel: (02093) 873 017
Fax: (02093) 873 131

 

Email: caodangbackan.cdbk@backan.gov.vn

 

Website: www.cdbk.edu.vn