Tin tứcUncategorized

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Đã đăng trên

Trong 2 ngày 21 và 22/7, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII. Tại điểm cầu trường Cao đẳng Bắc Kạn, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động nhà trường tham dự.

Cán bộ viên chức, người lao động nhà trường tham dự Hội nghị.

Hội nghị với 4 chuyên đề, gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân. Tinh thần chỉ đạo của  Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Thu Hường

TIN LIÊN QUAN

Giao ban công tác tháng 6 và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam

TalkShow Tìm việc làm nhàn có thu nhập cao?

Nuôi cấy mô 2 dòng cây Trầu bà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *