Thông báo

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Đã đăng trên

Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo Kế hoạch số 245/KH-CĐBK ngày 30/12/2022 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm

Nhu cầu tuyển dụng số lượng 29 chỉ tiêu viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp ở từng vị trí việc làm, như sau:

– Ví trí việc làm Kế toán: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Giáo viên dạy lái xe cơ giới đường bộ: 21 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu giáo viên dạy lái xe cơ giới đường bộ hạng B2 và 06 chỉ tiêu giáo viên dạy lái xe cơ giới đường bộ hạng C.

– Vị trí việc làm Thực hành sản xuất, dịch vụ: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Công tác đoàn, hội: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Tuyển sinh, hướng nghiệp: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Giáo vụ khoa: 01 chỉ tiêu

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng với yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Tiêu chuẩn:

Người dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển phải đạt chuẩn về trình độ tương ứng với yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng của vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng. cụ thể:

– Đối với vị trí việc làm Kế toán: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng;

– Đối với vị trí việc làm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: “Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm trở lên chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy; đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên;…”.

– Đối với vị trí việc làm Giáo viên dạy lái xe cơ giới đường bộ dạy thực hành: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, nghề giảng dạy hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp để dạy trình độ sơ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH; Có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2; Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 03 năm trở lên; Giáo viên dạy hạng C phải có giấy phép lái xe đủ thời gian 05 năm trở lên kể từ ngày trúng tuyển; đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định; đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

– Đối với vị trí việc làm Thực hành sản xuất, dịch vụ (kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật): Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Đối với vị trí việc làm Tuyển sinh, hướng nghiệp và vị trí việc làm Giáo vụ khoa: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

– Người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm công tác đoàn, hội ngoài đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng đồng thời đáp ứng yêu cầu là đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận (đối với Nữ có chiều cao từ 1m55 trở lên, Nam có chiều cao từ 1m60 trở lên, không nói lắp, nói ngọng, kỹ năng giao tiếp tốt); độ tuổi không quá 25 tuổi. Trường Cao đẳng Bắc Kạn thực hiện sơ tuyển đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm công tác đoàn, hội, thời gian cụ thể Nhà trường có thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  1. Nội dung và hình thức tuyển dụng Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

3.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi:

– Thi viết đối với người dự tuyển một trong các vị trí việc làm: Công tác đoàn, hội; Giáo vụ khoa; Tuyển sinh, hướng nghiệp; Kế toán.

– Thi thực hành đối với người dự tuyển một trong các vị trí việc làm: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp; Giáo viên dạy lái xe cơ giới đường bộ; Thực hành sản xuất, dịch vụ.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thang điểm: 100 điểm

d) Thời gian thi:

– Thời gian thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề)

– Thời gian thi thực hành: Thời gian thi thực hành do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

  1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại tiểu mục 3 mục IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì thì Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn xem xét, quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ này tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính và kèm theo 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

  1. Mức thu phí tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh/lần (Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

  1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày; từ ngày 30/01/2023 đến 17h00’ ngày 28/02/2023 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Trường Cao đẳng Bắc Kạn Bắc Kạn chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2023).

– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính (Tầng 1, Khu nhà 2 tầng), Trường Cao đẳng Bắc Kạn – Số nhà 428, đường Nguyễn Văn Tố, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

BÀI VIẾT KHÁC

Thông báo Tiếp nhận vào làm viên chức

Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên cao đẳng Năm 2022

Thông báo Tuyển sinh lớp tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô hạng B2, C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *