CHUYÊN MỤC TIN TỨCPhòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượngTin tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Đã đăng trên

Thưc hiện kế hoạch 172/KH-CĐBK ngày 19/9/2022 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã tiến hành nhiều hoạt động cụ thể nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên hưởng ứng thông qua tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước.

Để cổ động, hưởng ứng ngày pháp luật Nhà trường tiến hành nhiều hoạt động thiết thực như: Treo khẩu hiệu: tại cơ sở 1: Nội dung khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. Treo Băng Zôn tại Cơ sở 2: Nội dụng ” Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Đăng tải trên Bamner, trang webside Nhà trường: với nội dung “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Quán triệt, phổ biến chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2021 và năm 2022; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt quyền và lợi ích của viên chức, học sinh, sinh viên; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19, luật an toàn giao thông, chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên…

Đôn đốc viên chức, người lao động hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật thực hiện trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. Kết quả có tổng số 88 viên chức tham gia, trong đó Khoa Sư phạm: 3 người tham gia; Khoa Tổng hợp 7 người; Khoa Cơ điện: 10 người; Khoa Cơ giới đường bộ: 26 người; Khoa Nông lâm: 6 người; Phòng TTKT&ĐBCL: 5 người; Phòng Công tác HSSV; 6 người ; Phòng TCHC: 25 người.

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lồng ghép các hoạt động chuyên môn, các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ và việc giới thiệu các văn bản pháp luật mới, đăng tải bài viết, tin về Ngày Pháp luật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử nhà trường…  

Với các hoạt động tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa ý thức tìm hiểu pháp luật cho viên chức người lai động ý thức “Thượng tôn pháp luật”, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nguyễn Văn Biện- Phòng TTrKT&ĐBCL

TIN LIÊN QUAN

Thư viện trường Cao đẳng Bắc Kạn phục vụ gần 500 lượt bạn đọc

Thay đổi tuy duy, nhận thức sau chuỗi hoạt động chào mừng ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa quân sự, nghĩa vụ công an

Tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2022 vượt chỉ tiêu đề ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *